ملحفه چاپ راکتیو طرح J997

کیفیت چاپ بی نظیر- ثبات شستشوی عالی- رنگ نامحدود-صددرصدپنبه

ملحفه چاپ راکتیو: این نوع چاپ با استفاده از دستگاه چاپ دیجیتال بصورت پیوسته با جوهر راکتیو چاپ می شود.